Werkwijze

Het eerste gesprek dat u met Yellow Yards Company zult hebben, gaat over u en uw organisatie. Waarom wilt u investeren in uw mensen en wat zijn uw minimale doelstellingen.

In welke mate heeft uw vraag te maken met de cultuur van uw organisatie en hoe heeft u georganiseerd dat mensen na het afronden van een traject daadwerkelijk het geleerde in praktijk kunnen brengen.

Ieder programma is op hoofdlijnen ingevuld. Op basis van onze ervaring weten we waar 75% van de behoeften ligt bij mensen die een programma volgen. Essentieel is echter de overige 25%. Daar zit het maatwerk en dus die aspecten van een programma die passen bij uw cultuur, ambities en wensen. Het eerste voorstel dat wij maken, beantwoordt aan die behoefte aan maatwerk.

Wij maken afspraken rond de drie voornaamste fasen van een programma.

Die fasen zijn voorafgaand, tijdens en na afloop van ieder traject. En daarbij maakt het niet uit of uw medewerker 1 dag met ons samenwerkt of 3 maanden.

De afspraken zijn alle gericht op het managen van de verwachtingen (vooraf), een professioneel verloop en optimale omstandigheden (tijdens) en follow-up en borging (achteraf).

Iedereen die is betrokken bij de doelstellingen, de aanpak en het faciliteren van een programma heeft in meer of mindere mate een rol. Daarover moet duidelijkheid zijn.

Bedrijven laten groeien

Zoals wij vooraf de verwachtingen en doelen bespreken, houden we tijdens een traject regelmatig contact om te blijven monitoren of deelnemers en opdrachtgever tevreden zijn. Mogelijk veranderen de omstandigheden en moet er worden bijgestuurd. Na afloop houden we niet alleen een evaluatie met de deelnemers en daarna de opdrachtgever, we blijven tot een jaar na een programma betrokken bij de effectuering van programma’s en het optimaliseren van resultaten.

Meer weten?

Neem contact op

Vul het contactformulier in en we nemen binnen 24 uur contact met u op.

Bedrijven de weg naar omhoog
Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.