Van actie naar visie

Verbinden van doel en actie

Wij hebben gekozen voor de naam “Van Actie naar Visie” voor dit programma. U bent de woorden elders wellicht tegen gekomen in een andere volgorde. Wij geven zo beter aan wat de strekking is van dit programma. De actie is bij uw organisatie doorgaans niet het probleem. Brandjes blussen , ad hoc zaken aanpakken en onverwachte wendingen het hoofd bieden. Het is de orde van de dag. Anders gezegd, we zijn permanent in volle actie.

Al die actie houdt druk en bezig, maar inspireert mensen niet en bindt ze evenmin aan de organisatie. Eerder leidt het tot stress en burn-out.

Aan de andere kant is gebleken dat medewerkers “zo maar” vrijheid geven (Yahoo) of zelfsturend maken (Zorg) evenmin altijd de oplossing blijkt te zijn.

Uit onderzoek komt naar voren dat de meeste inspanningen om teams te bouwen en te laten groeien niet effectief zijn. Ze leiden tot een tijdelijke “high” en een gevoel van momentum, maar het effect is meestal na enkele weken weggeëbd. Daarom ook moeten mensen steeds weer opnieuw naar dezelfde trainingen terwijl niets lijkt te veranderen.

Van Actie naar Visie start bij al die drukte en zoekt van daaruit de weg naar inspiratie, visie, betrokkenheid en uiteindelijk meer rendement en meer plezier in het werk.

Onze effectiviteit komt voort uit het hanteren en combineren van allerlei technieken die mensen sterker maken én het toepassen van de laatste inzichten in de wetenschap achter het creëren van succesvolle teams.

Hoe werkt motivatie en hoe train(!) je dat
Wat zijn de kenmerken van een succesvol team en hoe kan je dat beïnvloeden
Hoe krijg en houd je focus
Doelen bepalen en bereiken
Het managen van anderen
Besluitvorming

Met steeds het oog op de missie/visie van uw organisatie en hoe uw persoonlijke ambities en toekomstbeelden daarbij passen, ontwikkelt u zich verder tot een inspirerend (informeel) leider.

Dit programma is vooral geschikt voor mensen die deel willen uitmaken van werkelijk succesvolle teams en die het vermogen (willen) hebben dergelijke teams op te bouwen.

Voor mensen die begrijpen waar ze zelf staan en wat hun kracht is. Mensen die in staat willen zijn anderen daarin te helpen en binnen een team (informeel) te leiden.

Van Actie naar Visie is gericht op uw organisatie en op hoe uw mensen binnen die organisatie acteren. Als leiders, of als informele leiders.

Informatie over de algemene training Leiderschap vindt u hier.

Een gedetailleerd overzicht van ons programma Van Actie Naar Visie kunt u hier opvragen!

Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.