Strategie voor Professionals

Passie en Onderscheidend Vermogen

Een kenmerk van professionals is dat zij vooral erg gericht zijn op de inhoud van hun werk – en dat zij dat ook wel zo prettig en belangrijk vinden! De klant (cliënt, patiënt, relatie)centraal en niet het management of de overheid.

Advocaten, artsen, architecten, ingenieurs, allen hebben ze een grote passie en drive voor hun vak. Door hun vergaande betrokkenheid met klanten en projecten vergeten zij niet zelden te zorgen voor zichzelf en voor hun team. Rolverdelingen in maatschappen en bedrijven blijven onderbelicht.

De druk van productie en financiële doelen, ontneemt de tijd voor reflectie, ontwikkeling en het zorgen voor de persoonlijke ambities en doelen.

Regelgeving, maatschappelijke druk en publiciteit in de media zijn elementen die het gevoel geven dat iedereen zich overal mee bemoeit en dat er geen tijd over blijft om “gewoon je werk” te kunnen doen.

Yellow Yards Company heeft een programma ontwikkeld waarmee wij deze problematiek inzichtelijk maken en bespreekbaar. Een programma dat wij vertalen naar uw situatie – absoluut maatwerk. Vervolgens gaan we samen met u de strategie bepalen hoe u wel met passie en focus uw werk kan doen. En hoe uw kantoor, maatschap of bedrijf in haar geheel met u meebeweegt. Zodat ook de ondersteunende afdelingen en diensten met u meewerken en betrokken zijn. Er is een aantal elementen dat in onze aanpak steeds herkenbaar zal zijn.

  • Samenwerking en teamvorming: individualisten pur sang werken samen op basis van hun beroep en zoeken daarin ondersteuning. De kracht van de samenwerking (hoe sterk is het team) is een aspect waar heel vaak versterking mogelijk is. Wij bieden dit door samen met u te werken aan de eigen cultuur en de normen en waarden. Niet zelden zetten we instrumenten in als MBTI of Insights om het gesprek te openen.
  • Sturing en bedrijfsvoering: als inzichtelijk is geworden wat het team kan versterken, leidt dit doorgaans tot een heroverweging van de verantwoordelijkheden met betrekking tot sturing en bedrijfsvoering. Wie is het meest geschikt voor een specifieke rol en wat past bij het individu.
  • Extern relatiebeheer: alle betrokkenen bij het team, dus niet alleen de interne maar juist ook de externe relaties – hoe deze er ook uit mogen zien- dienen de cultuur en de wijze van werken en bejegenen te herkennen. Teamvorming en de cultuur zijn niet een kwestie van imago. Het is een zaak van “zijn wie je zegt”.
  • Strategie en visie: het sluitstuk. Hoe gaan we verder als we weten wie we zijn en hoe we dat willen uitdragen en ontwikkelen. War betekent dit voor de komende 3 jaar in doelstellingen, uitdagingen, personele ontwikkeling en persoonlijke groei en individueel geluk.

Onze aanpak is buitengewoon praktisch. Wij doen geen diepgravende onderzoeken (met bijhorende enquêtes en dikke rapporten) en houden niet van uitgebreide theoretische beschouwingen. Als er met uw omgeving verdieping nodig is (denk aan ziekenhuis management, samenwerkingspartners, collega organisaties of zelfs ondersteunende diensten) gaat ook dat praktisch en zonder dat dit allerlei nieuwe kosten met zich mee brengt. Onze aanpak werkt, verstoort uw normale werk niet en neemt feitelijk nooit meer tijd in beslag dan 5 dagen. Uiteraard gepland in de niet declarabele uren!

dilbert

Dit programma is vooral geschikt voor samenwerkingsverbanden van professionals, waar passie, doel en assertiviteit onder druk staan door externe ontwikkelingen en interne ruis.

Dit programma is verder zeer geschikt voor teams van professionals die hun onderscheidend vermogen willen vergroten en daadwerkelijk willen kunnen tonen en uitdragen wat hen anders maakt dan de collega’s/concurrenten.

Een gedetailleerd overzicht van ons programma Strategie voor Professionals kunt u hier opvragen!

Ids van der Schouw
Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.