De training Persoonlijke Effectiviteit/Time Management richt zich op het vergroten van de persoonlijke effectiviteit door het maken van slimme keuzes en het stellen van relevante prioriteiten. Gedrag dat past bij je persoonlijke ambities in een complexe omgeving die het steeds moeilijker maakt je doelstellingen steeds voor ogen te houden.

Persoonlijke Effectiviteit/Time Management volgens Yellow Yards Company is een andere manier van kijken naar werkdruk en doelstellingen. Het gaat niet om te kijken hoe je zoveel mogelijk werk stopt in de uren die je ter beschikking hebt, maar om dat te doen dat ook op termijn houdbaar is. De wereld verandert te snel om details uit te werken die pas over een jaar aan de orde zijn. Wij werken naar een doel, met de focus op optimaal presteren op de korte termijn en voorbereid zijn op de lange termijn.

In deze training zal je:

  • Vanuit een positieve mindset grenzen stellen aan wat je effectief kan presteren
  • Leren handelen op basis van optimale resultaten en niet maximale resultaten
  • Meer handvatten en technieken krijgen in het omgaan met emoties en wisselen van interventieniveau
  • Werken aan het positief én effectief “nee” zeggen
  • Begrijpen wat metacommunicatie kan toevoegen en het beter leren gebruiken
  • Bezig zijn met onderhandelen en het wekken van vertrouwen

Deze training is vooral geschikt voor iedereen die effectiever wil zijn en zich daarbij autonomer voelen en meer betrokken. Daarenboven is zij zeer geschikt voor mensen die vanuit hun betrokkenheid en ambitie meer invloed willen uitoefenen op hun omgeving en controle willen over hun werkzaamheden. Vanuit een niet leidinggevende rol autonomie verwerven binnen de eigen rol.

Schrijf je in!

Dagprogramma

De training bestaat uit 2 dagen inclusief uitgebreide lunch en drankje na afloop. Hieronder het dagprogramma.

Dag 1

09:00 - 12:30

Inleiding en doelstellingen
Persoonlijke Effectiviteit en Time Management en hun samenhang
Prioriteiten en mindset

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 17:00

Grenzen bepalen in samenhang met ambities
communiceren van grenzen en prioriteiten
Nee zeggen met perspectief
Tips & tricks

Dag 2

09:00 - 12:30

Planning en flexibiliteit
Onderhandelen en meerwaarde
Tips & tricks II

12:30 - 13:15

Lunch

13:15 - 17:00

Emoties en wisselen van interventieniveau
Intrinsieke motivatie
Valkuilen herkennen en oplossen
Tips & tricks III

Trainingsdata Utrecht

7 september en 28 september
12 oktober en 2 november
16 november en 7 december

Kosten

Losse inschrijving: € 980,- ex BTW

Inschrijvingen voor groepen zelfstandigen/ZZP-ers:
Bij deelname van minimaal 8 personen (max 12) bedraagt de prijs per deelnemer € 565,- ex BTW

incl. 2 dagen training, 2 maal uitgebreide lunch, het boek Getting Results the Agile Way en een (netwerk)drankje na afloop.

Getting results the agile way
Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.