Missie

missie en filosofie

Betrokkenheid en eigenaarschap.

Een van de meest gehoorde vragen die we krijgen luidt: “Hoe kan ik mijn medewerkers meer betrokken krijgen en ze meer eigenaarschap laten tonen?”

Betrokken zijn is geen automatisme. Het heeft met enorm veel uiteenlopende feiten te maken waardoor mensen worden beïnvloed. Kenmerk is wel dat bij het verhogen of stimuleren van betrokkenheid, organisaties vaak uitgaan van hun eigen behoeften.  Vanuit die behoeften worden tools ingezet om de medewerkers te triggeren. Dat werkt niet zelden zeker gedurende enige tijd.

Om op langere tijd succesvol te zijn in het stimuleren van betrokkenheid, zal meer uitgegaan moeten worden van de medewerker en haar behoeften. Yellow Yards Company heeft de inzichten, tools en programma’s om daar optimaal inzicht in te krijgen.

Door voorstellen te doen die uitgaan van de medewerker slagen we erin twee dingen te realiseren.

Ten eerste een gelukkige medewerker die zich meer autonoom voelt, merkt dat zij groeit en dat zij ertoe doet.

Ten tweede iemand die een nog grotere waarde heeft voor de organisatie omdat zij adaptiever is en flexibeler. Iemand met een groter vermogen verbanden te leggen. Een creatievere geest. Een medewerker kortom met een grote toegevoegde waarde voor de organisatie.

Onze eerste vraag is altijd “Waarom?”

Wat is de bedoeling en wat wilt u bereiken via een samenwerking met Yellow Yards Company?

Wij zoeken naar uw ambitie. Waar wilt u over 5 jaar staan met de organisatie.

Uiteraard kunnen wij door de vele verschillende trainingen en interventies die we acuut kunnen uitvoeren, zorgen voor direct effect. Een lekkend dak moet eerst worden gedicht voordat je met groot onderhoud begint.

Tegelijk willen we graag spreken over wat er nodig is verandering teweeg te brengen én te borgen. En het zal niemand verbazen dat dan betrokkenheid en eigenaarschap snel op tafel komen.

deur
motivatie werknemers

Onze filosofie

Mensen kunnen meer dan we vaak denken, dat geldt op alle niveaus. Onze maatschappij en organisaties zitten echter niet van nature zo in elkaar dat alle talenten die mensen hebben worden gebruikt. Sterker, specialisatie zorgt ervoor dat we ons richten op een heel klein terrein. Een opstelling die kan leiden tot gebrek aan overzicht en zelfs tunnelvisie.

Wij denken dat mensen meer waarde hebben voor de organisatie en zichzelf als zij kunnen gedijen in een cultuur die erop is gericht al hun talenten te ontwikkelen. Niet speciaal alleen de talenten die een organisatie nu nodig heeft voor de eigen resultaten. Juist ook andere kwaliteiten moeten worden ontwikkeld. Dat maakt mensen adaptiever, ze kunnen beter verbanden leggen, ze worden creatiever en staan open voor andere ideeën. En ja, ze zijn ook gelukkiger.

Mensen die zichzelf kunnen ontwikkelen moeten ook dat doen waar ze goed in zijn. Niet vanuit hun passie, want dat gaat over jezelf en niet de kracht van het grotere geheel.
Mensen moeten de betekenis die werk heeft in hun leven en daarmee de betekenis die collega’s en hun team hebben, kunnen omzetten naar wat zij kunnen bijdragen. De contributie die zij leveren.

Voor de uitvoering van onze filosofie hebben we programma’s die wij graag toelichten.

Wij geloven dat een team positief en betrokken wordt door succes – het is niet andersom. Een team wordt niet succesvol door pappen en nathouden, teambuilding activiteiten en paintball middagen. Een echt team groeit alleen door succes. En alleen teams met succes zullen meer succes behalen.

Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Mensen weten wat van hen wordt verwacht en welke doelen ze moeten behalen. Ze weten hoe zij zich als individu en als teamlid moeten gedragen. Het is afhankelijk van hun mindset of zij kiezen overeenkomstig wat ze weten ook te handelen.

De drijvende kracht achter het juiste gedrag is intrinsieke motivatie die is gestoeld op de bijdrage die men kan leveren. Als mensen niet vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, is het nauwelijks zinvol het juiste en gewenste gedrag te verwachten. En gedragsverandering zal vrijwel onmogelijk blijken. Presteren is een gevolg van autonomie, persoonlijke groei en ertoe doen.

De juiste dingen kunnen doen, heeft veel te maken met de leiding die men krijgt. Yellow Yards Company voelt zich aangesproken door Evolutionary Leadership. Wij geloven dat alleen teams (en organisaties) die worden geleid door mensen die voldoen aan het adagium “What got you here won’t het you there” kunnen excelleren en successen boeken.

pwc01

Contact

Nieuwsgierig geworden naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Als organisatie probeert u het gedrag van uw mensen te beïnvloeden. Met behulp van een eindeloze hoeveelheid interventies werkt u aan hun extrinsieke motivatie. En doorgaans is iedere organisatie uiteindelijk teleurgesteld in de resultaten van deze investeringen.

Zolang extrinsieke motivatie niet is gericht op het verbinden van de doelen en waarden en normen van de organisatie met de intrinsieke motivatie van het individu, ligt teleurstelling permanent om de hoek.

Yellow Yards Company heeft programma’s ontwikkeld die daar iets aan doen.

Wij bewerkstelligen blijvende resultaten door onze activiteiten niet zo zeer (alleen) te borgen in de organisatie, maar vooral in ieder mens afzonderlijk.

Deze resultaten garanderen wij.

Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.