Missie

missie en filosofie

Het is de doelstelling van Yellow Yards Company onze zakelijke partners te ondersteunen in het behalen van hun doelstelling. Wij doen dit door een creatieve omgeving te bieden die is gebaseerd op het geluk van getalenteerde, betrokken en “empowered” medewerkers.

Talent kent geen grenzen.

Wij helpen het potentieel van medewerkers te optimaliseren, vergroten het gevoel van gelukkig zijn en maximaliseren de betrokkenheid. Wij doen dit door mensen inzicht te laten krijgen in wie zij zijn en leggen hun intrinsieke motivatie bloot. We leggen verbanden tussen de missie en doelstellingen van hun organisatie en hun persoonlijke ambities en zij leren dat ze als team meer succes zullen hebben. Geluk in de werkomgeving heeft te maken met autonomie, steeds beter worden in wat je kan en het delen van een doel. Wij ondersteunen individuen, teams en organisaties om dit te bewerkstelligen.

Onze eerste vraag is altijd “Waarom?”

Wat is de bedoeling en wat wilt u bereiken via een samenwerking met Yellow Yards Company?

Wij zullen nooit een rekening sturen als we niet in staat zijn aan te tonen dat we hebben gedaan wat u van ons verwachtte en ten tweede dat we de afgesproken doelen hebben bereikt.

YYC Missie
motivatie werknemers

Onze filosofie

Als mensen bij uw organisatie komen, nemen zij heel veel eigenschappen mee. Hun opvoeding, opleiding, vaardigheden, overtuigingen, verwachtingen et cetera.

Ze sluiten een overeenkomst met uw organisatie, een psychologisch contract.

Als ze eenmaal partner zijn in uw organisatie, zijn ze nog steeds ook het individu dat zij al waren en ze worden onderdeel van 1 of meerdere teams, afhankelijk van uw structuur. Vanuit de top bezien, tracht u alle mensen in uw organisatie te beïnvloeden.

U draagt uw waarden en normen uit

U probeert via extrinsieke motivatie (bonussen, etentjes, trainingen et cetera) het gedrag te sturen. U heeft op het gebied van human resources allerlei regelingen (ouderschapsverlof, kinderopvang, ziekteverlof) en programma’s (opleidingen, academy, persoonlijk opleidingsplan)

U zorgt voor de noodzakelijke middelen van een lease auto en telefoon tot een inspirerende werkplek en thuiswerk faciliteiten

Alle partners in uw organisatie horen tot 1 of meer teams en de mate waarin deze teams succesvol zijn, hangt in belangrijke mate af van de wijze waarop de mensen met elkaar omgaan. Hoe werken ze samen, hoe waarderen ze elkaar en hoe hulpbereid zijn ze onderling.

Wij geloven dat een team positief en betrokken wordt door succes – het is niet andersom. Een team wordt niet succesvol door pappen en nathouden, teambuilding activiteiten en paintball middagen. Een echt team groeit alleen door succes. En alleen teams met succes zullen meer succes behalen.

Ieder individu is verantwoordelijk voor zijn/haar gedrag. Mensen weten wat van hen wordt verwacht en welke doelen ze moeten behalen. Ze weten hoe zij zich als individu en als teamlid moeten gedragen. Het is afhankelijk van hun mindset of zij kiezen overeenkomstig wat ze weten ook te handelen.

De drijvende kracht achter het juiste gedrag is intrinsieke motivatie. Als mensen niet vanuit zichzelf gemotiveerd zijn, is het nauwelijks zinvol het juiste en gewenste gedrag te verwachten. En gedragsverandering zal vrijwel onmogelijk blijken.

Mensen hebben om het juiste gedrag te kunnen vertonen tevens de vaardigheden nodig. Het is vooral hun eigen verantwoordelijkheid te zoeken naar mogelijkheden deze vaardigheden te verwerven. Een organisatie moet de juiste omstandigheden scheppen die mensen stimuleert zichzelf constant te verbeteren.

Ids van der Schouw

Contact

Nieuwsgierig geworden naar wat we voor uw organisatie kunnen betekenen?

Als organisatie probeert u het gedrag van uw mensen te beïnvloeden. Met behulp van een eindeloze hoeveelheid interventies werkt u aan hun extrinsieke motivatie. En doorgaans is iedere organisatie uiteindelijk teleurgesteld in de resultaten van deze investeringen.

Zolang extrinsieke motivatie niet is gericht op het verbinden van de doelen en waarden en normen van de organisatie met de intrinsieke motivatie van het individu, ligt teleurstelling permanent om de hoek.

Yellow Yards Company heeft programma’s ontwikkeld die daar iets aan doen.

Wij bewerkstelligen blijvende resultaten door onze activiteiten niet zo zeer (alleen) te borgen in de organisatie, maar vooral in ieder mens afzonderlijk.

Deze resultaten garanderen wij.

Stuur ons een email
Contact

We nemen zsm contact met u op.